יהודים מזוקנים

חוורים ומפוחדים

צועדים לכבשן האטום

רוחצים, נחנקים, נשרפים

 

יהודים מגולחים

גאים ובטוחים

צועדים לכבשן האטום

מפהקים, ישנים, נשרפים

 

אלו לא הכירו

את שעוד לא נולדו

והללו לא ידעו

את אותם שנשרפו

 

כולם היו אחים

כולם היו כבשים

ובכבשונו של אלהים

לא מצאתי פתרונים