לא עוד פגישה חיוורת

,לא עוד קפה מביך

לא עוד שיחה מיותרת

.את זה כבר לא צריך

כי מידידות תצמח אהבה

,וממנה תשתרש

ותתעמק , ותתלהב

.ותתאהב

,עוד לא ברור כשמש

עוד לא סוחף כמו ים

אבל הרבה לפני ליל אמש

.אתה אצלי קיים

לא עוד ריקות מתוכן

,לא עוד ימי בדידות

איתך מצאתי עוגן

.כי אהבה תבוא מידידות