חובקת אותך

בידי כמו תינוק שבא לינוק

חובקת אותך

במבטי כמו השקיעה בקיץ

חובקת אותך

במילותי כשיר אהבה ענוג

חובקת אותך

בדימיוני כחלום שלא רוצים להתעורר ממנו

חובקת אותך

בליבי כמו שרק אני יודעת לחבק

חובקת אותך

ברוחי המרחפת מעליך ושומרת

חובקת אותך

בזיכרוני כמו שורשים שנאחזים באדמה