האם אלוהים קיים? האם יש עוד טיפת רחמים בעולם? האם אלוהים מנסה לשלוח סימנים, להראות שהוא עוד פה, אולי גם לעשות ניסים? האם אלוהים חי וקיים? האם אלוהים רק מעמיד פני מושלם? שהרי אין שלמות בעולם, העולם הוא הדבר הרחוק ביותר מהשלמות, מהטוהר המושלם. האם אלוהים בכלל מסתכל? האם לאלוהים בכלל אכפת? מכל הרעבים? מכל המסכנים? מכל הנלחמים? מכל הפצועים? מכל המתים? מכל הסובלים? או שמא אכפת לו רק מעצמו, שהרי הוא אל יחיד ומיוחד במינו, ואנו אפסים לעומתו? האם אלוהים בכלל קיים? האם אלוהים בוחן אותי פה, בודק אם אפשרי בשבילי לחיות? ואולי מתכנן את המוות בשבילי, בשבילך, בשביל כולנו? וזה עיסוקו היחיד? והאם לאלוהים בכלל משנה אם יש יותר אנשים או פחות? שהרי אם כן, אז למה הוא עושה בכלל מלחמות? האם לאלוהים יש טיפת רחמים בלב? או שמא הוא עוזר ומרחם רק למי שלא כואב? האם אלוהים בכלל רואה את מה שקורה? האם הוא מעורה? האם אלוהים מגחך מלמעלה? האם אלוהים רוצה לנסות לרדת למטה? ואולי זה רק תווית, ואין דבר כזה אלוהים? אלוהים, אם אתה שם, האם אתה קיים?