רגע, סבלנות, זה בא. 

אהבה של אדם,

לאישה שנראת פשוטה.

כזאת שאוהבת  לא בוגדת- כזאת שיהיה טוב שתחזיק את הילד.

כזאת שבטוח בלילה לא תנעל את הדלת , שתגיד סבלנות זאת הדרך.

כזאת שהאוויר לא יצא ממנה לעולם.

כי במציאות, לא למצוא בוגדת זה כמו,

 להניע אוטו בלי דלק!

אז תנשום, ותרגע, סבלנות

ותלך

ברגל