אהבה איננה דבר הנתפס במחשבה

היא שירת הנשמה

חזקה היא מכל מכשול

היא העוזרת לא לפול

 

אנשים האוהבים הם את שירת החיים שרים

לימדו מהם איך להוציא את כוחות העצומים

כוח ה´ להם נתן

גם לעמוד במבחן

 

כך יוכלו אותם אנשים

לדעת עד כמה הם אוהבים

חיבור גוף ונשמה

אך רק אם יודעים למען מה

 

לכן אנשים אשר אוהבים

דעו במה אתם אוחזים

שורש נשמתכם שרה לעולם

כי היא השלמת האדם