בס"ד

יום אחד,

אני אלמד לעוף,

אפרוש כנף בשמיים,

יום אחד,

עוד אגיע רחוק,

ואשתה בצמא מהמים,

יום אחד,

כבר לא אהיה לבד,

אהיה עם עצמי

ואיתך.

יום אחד,

בוודאות מוחלטת

אני אדע שכל הזמן

זה היית אתה.

ועד אז בלכתי,

היה איתי,

עד אפרוש כנף...