"פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה?"

 

וכהתערטלותי

כהרגלי בלילות האחרונים

עלה בי זיק

של תשובה,

אך מייד דחיתיו

"איככה אלבשנה?"

ואני כה מזוהם

שקוע בתאוות הבשרים

האופפת אותי

רחוק מכל שמץ

של קדושה.

 

******

 

אני

שהובלתי את עצמי

אלי פחת

מפחד

להסתכל בעיניך.