הנמלים קטנות יותר מהרבה חיות בעולם

אך אנו זהים בגודלנו לשאר חיות האדם

הנמלים עובדות כל השנה לשם מטרה

אך אנו אובדים בשל חוסר מטרה

הנמלים גרות בקן נמלים

אך אנו עברנו דרך קן הנשרים

הנמלים מתפזרות עם מותה של המלכה

אך אנו מתאחדים מכל צרה וצוקה

הנמלים חופרות קינים

ואנו חופרים בונקרים

על הנמלים אפשר לדרוך בטעות

אך עלינו לא ניתן לדרוך בטעות

הנמלים מוגנות הן בביתן

אך אנו לא מוגנים גם בביתינו הקטן

הנמלים עוזבות את הקן כדי לשוב עם מטעמים

אך אנו עוזבים בלי תכלית וידינו ריקות אם חוזרים

על הנמלים נאמר ראה דרכיה וחכם

ועלינו נאמר חכם ראה דרכיך, בן אדם

חיוב לנמלים ללמוד מאתנו אין

אך אנו חייבים ללמוד מהן

הרי בכל חיה כזאת קטנה

פועם לב, פועלת נשמה