האמנם פסעו אותן הרגליים

על הרי אנגליה המוריקים?

האמנם רעתה כבשת האל

בשדות אנגליה המנעימים?

 

הזרח מאור פני שכינה

על גבעות עוטות ערפל?

וירושלים, ההייתה כאן

בין ארובות אוררות אל?

 

הבו לי את קשת הזהב הבוער!

הבו לי את חצי הערגה!

הבו לי כידוני, ענני עד אפזר!

הבו לי מרכבתי, כעין אש אוכלה!

 

ממאבק שכלי לא ארפה

חרבי, תונף ללא הפוגה.

עד אשר ירושלים יחדיו נבנה

במנעמי אנגליה המוריקה!And did those feet in ancient time
Walk upon England´s mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England´s pleasant pastures seen?

And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic Mills?

Bring me my Bow of burning gold:
Bring me my Arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire.

I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England´s green & pleasant Land.