רק עכשיו אחרי 3 שנים של ערלה יכול להוציא פירות רק עכשיו מבין את הנטיעה שקברנו באדמה 3 שנים של ערלה בוסר ובדיחות שחורות עכשיו אפשר לקטוף ולאכול ואולי גם להיבנות הזורעים בדמעה קוצרים בכאב שלא נגמר נכתב לזכר מישהי שהכרתי. נהרגה לפני 3 שנים בדיוק, ב-כ' אב, בפיגוע במסעדת "סבארו". ה' יקום דמה.