ארמית כל יום בוקר צהרים ערב הוינן בה כל יום תחילתה נדמית לי כהר וסופה נראית לי כחוט של חסד ואין אני יכול לאשתמוטי מינך ואת קוראת לי בלחשייך תא שמע