זה כבר הפך לשגרת היום! החדשות כבר לא מחדשות לנו, אותו סיפור חוזר על עצמו כל פעם כל פעם במקום אחר ומה אנחנו עושים בנידון?! עומדים עם שלטים ומפגינים?! וראש הממשלה מחלק אותה לערבים ולא אכפת לו מדמי אחינו שנשפכו ועדיין נשפכים שחרפו נפשם בשביל עוד פיסה, חלקה של זאת האדמה