פיית הזוהר

שלום

הישרדות העם הנצחי

דם אחינו זועק מן האדמה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה