כמה שאומות העולם ינסו לא יצליחו לשבור אותנו מעמלק שהעז ראשון לקפוץ ל"אמבטיה הרותחת" ואחריו כל שאר האומות בכל דור ודור מנסים להכחיד, להרוג, אבל לגויים לא יעזור ולמרות השואה שבה איבדנו 6,000,000 אנחנו ממשיכים לחיות בארץ שלנו! הארץ שהובטחה לנו ! בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם! עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה!!!