לתוך הלב הוא נכנס -
פותח בך משהו חדש.

נוצרת הרגשה משונה.
-זאת פעם ראשונה?

זה עליך משתלט -
אל תנסה להתנגד.