מנחש מה את חושבת מה קורה שם אצלך? האם את איתי כאן כעת אמרי מה על ליבך בואי ספרי לי אין איש לצידי בואי דברי אני מסכים להקשיב אל תבכי ילדה שלי לי אין עוד דמעות להזיל בואי ספרי לי מה קורה באמת אני לא אכעס יותר