זה לא כאן בשביל לשפר את האווירה

והיובש הפסיבי ששלחת אליי לפני פחות משבוע

עדיין שזור בדמעותיי שכבר יכולות למלא בקבוקים-

ואני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה

אתה לא יודע את כל ההשלכות

אתה פשוט לא מבין.

רמסת אותי.