על רפיון הנפש/ פלג מאיר

 

על רפיון הנפש ודלות הבשר.

על שק העצמות, הנרעד בלהט מרוח הכפור החודרת עורו.

כנחש המזדחל לאיטו תוקע שיניו בחוזקה ומחדיר ארסו,

מזדחלת אותה מחלה נוראית וממאנת לחזור

 לחלקת הגיהינום ממנה הגיחה.