אילו היה האדם/ פלג מאיר

 

אילו היה האדם אלוהים, לא היה רעב בעולמנו.

מיני תחלואות ופגעים רעים לא היו מנת חלקנו.

ולא היה אפילו עצב ורגש בלבד שמחה.

לא היה איש שישכח מהי אהבה.

אילו היה האדם אלוהים, גם לו היו סוגדים מאמינים.

גם הם היו טובחים בשמו, מתים למענו.

הורגים ורוצחים וגונבים וסובלים.

אילו היה האדם אלוהים,

 

לא היה נשאר אדם בחיים.