בס"ד

רגשותיי כלפי החולות, המים והאבנים

לא שווה כרגש היושב שם.

מלחמתי נגד הטירוף והשגעון

לא שווה כמלחמת היושב שם.

תפילתי למלך שיבטל את הגזרה

לא שווה כתפילת היושב שם.

אך למרות הכל ואף על פי כן

את רגשותיי אבעיר ולא הקהה

את מלחמתי הביע ולא הרפה

את תפילתי אזעק ולא אמלמל

אני איתך היושב שם בין חולות,מים ואבנים.