המשוררת מחכה

שיפתחו שערי השמים

ויקיזו את צילה

ותחזיק כליא ברק כדי לאסוף אליה

את ברקי המילים סופות השירה גשמים שחורים