הגבירה תהא לפסל

ואניח את ראשה את ראשה בלבד

על שולחנך

כשאניח את ידיי עליה

שער האריות לא ירשים יותר