ואם העשן יהיה קמור

גונדולת רפאים תשוט בחלומותי

אלא שמשחתות ענק יקומו מהם

אפשר לנעוץ את העוגן בגופה

ולקחת אותה.הכרישים לא יקרבו

ואתה לא תרחק

מנוסה מנוסתנו

לבד

לבד

גוהר על השער מלאך האלוהים אני לא מוכן עכשיו