מחר?

מחר זה היום!!

היום?

היום מאושר!

מחר?!

מחר, אולי אכאב...!

אתמול?!

אתמול חלמתי חלמתי חלום!!

היום?

אולי אגשים אותו היום...

מחר?

מחר, אולי אקום ואתעורר מהחלום...

אולי?

אבל אולי אשאר בחלום...ואמשיך לחלום.

כי היום...

טוב לי!

אך מחר?!

אלוהים יודע מה יהיה עם שחר!!!!