אתמול עזבו שלושה!

היום אולי ארבעה.

אקווה שלא נראה עוד עצב...

אבל,

עם נעשה דבר בחלקיק מחשבה.

אולי יהיה זה איום ונורא!!

הוריו הביאו אותו אלינו,

למה ? למה לקחת אותו מאתנו?!

רצה להנות,

אך בגלל שטעה,

ככה?

ככה תקח לו את הנשמה?

נשמה טהורה שלא עשתה מהום

ככה?

עכשיו ?

עכשיו, כבר לא נקום!

כי עוד אחד ועוד אחת...!

די!!

נמאס!!!!

יאוש זה דבר נורא,

אך כלכך קל להתייאש במהרה!

אז ,

בבקשה !!!

אלי!

רחם עלינו וחוס עליי.

הבא טיפת תקווה לעניי...