שקט ,

ואז מחשבה חוצה את הראש.

כביש מהיר של מחשבות,

ואני,

צריך טרמפ.

רחוק מכאן,

למקום שבו השקט מוחשי,

ואפשר לדגדג איתו את קצות האצבעות.

ולחשוב בלי להדרס,

שקט.

קצת שקט...