עשרים וארבע אלף,

שש מיליון.

ספירות עליונות וקורבן חדש.

חסד וגבורה והמנצח בנגינות.

ואני עומד כאן,

עם זקן ועיני עגל.

לא מעז לחדש.

וסופר עוד יום,

עוד דורץ

ומפחד משנאת חינם.