קול ברמה נשמע,

רחל, למה את בוכה?

הילדים שלך, הם מרגישים נפלא!

עם הטלוויזיה והסרטים וכל הבגדים החדשים,

אבל מה עם המלך? עונה רחל, הוא ערום!

הוא לא חשוב רחל, הוא מיושן.

והארץ מה איתה? היא מושכת באפה,

כולם מתחברים, אבל אף אחד לא שם.

רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם.

עזבו אותה, זקנות תמיד בוכות...