עובר בשביל,

לוקח איתי מציוץ הציפורים,

ממראות העצים,

ממעשי האנשים.

כאור המרצד על העלה,

נשאב לתוכו,

תורם לגדילתו,

כך כל חיוך, מבט, מילה,

הכל נצמד,

נשאר,

נלקח,

גָדֶל אתך,

צומח