[שפות ודעות הן מקור לכל הבעיות משחר ההיסטוריה דיברו אנשים בשפות שונות, ואי הבנה בן בני אדם הולידה הרבה בעיות. בבבל רצו אנשים להגיע למרומי השכינה, בעוד שלא הגיעו להבנה גם בקומת ראשונה. ומי שאמונתו ושפתו לא מושלים בחוצות, במקום מלים, הוא משתמש בפצצות, את דעתו ודתו ברצונו להפיץ בעולם, גם אם אלפי בני אדם יגיעו למותם. הנוקטים בשפה אלימה, את שם אדוני הם נושאים ברמה. אלה הוא אכבר, הם מכריזים ברמה, האם אלוהים נתן להם הרשאה להרוג אם ואחות ותינוק ואישה? . וכדי להגיע להבנה, לא צריך לדבר באותה השפה, צריך רק להתחשב יותר בזולת, להיות קצת יותר הגון ונחמד. ואת מגדל בבל או את מגדלי התאומים, בנו בני אדם במשך שנים, אך בהבל פיהם ומתוך שנאה, קרסו המגדלים בפחות מדקה. ]    הכנסת-טקסט-אדום