הרמזור התחלף הרהורים, הבהקים, רעיונות נשכחים, בליל של תוכניות, ערפול חושים, זיכרונות מרצדים, אהבות ישנות, הרמזור התחלף, צפירות חזקות.