- אל חביון זבוליה ארגתי לנתיב גן חתום כספתי ובניחוח מרגלית הקודש אחזתי * ואמאן ללאות אל חיי השעה ותבך נפשי תהומה לזו יעודה - אתיירא, בל תתמוגג עטרת רזים שמא אחשף אל מחטי הגשמים ויקרבלוני חמרים וירדמו החושים . * * * וכמעיין המתגבר אל קוני אהבה עטפה יראתי אמונה מתקה כאבי וחסך - תשלם תשובתי * ואחזתי מותני , אטבול וארכום חלקי במכלול ופני- לאלוקים חיים ימשני גאונו בשלום - בין נפשי לכלי .