על יצועי זכרתיך אמש על יצועי ולא שנת לעיני. לא שנת לעיני, רק זה מרגועי: זכרתיך, אמש על יצועי.