עיני אל אופק, מרחבים עיני אל ההרים הישנים, מדורות הישרים עיני אליך, באין מלה להגיד עיני בי, בתוכי, באין אונים