בס"ד בס"ד בסוד קיומי נגעתי- לא נגעתי דמיתי כי חלף יומי דמיתי כי חלפתי ושבתי אלי בחיוך, בדמעה, ובמבט מושפל- לא טרוט עיניים מאנתי הסתפק בי ואקרא אל א-ל את נפשי אמלל וביקשתי פישרי לבל אחלל  יד טבת תשס"ד