בס"ד בין גלי ים ביקשתי שאהבה נפשי בדממת ליל, בסוד שיח. את תקוות חוט השני ראיתי, זהורית רפויה מראה לי פנים- לבנות. מה צפנה? לא ידעתי לו ביכתה בתולותיה שמחתי, לו קראה בשמי שבתי- באהבתי