בס"ד   "לשבור את החזיר" אמרתי, מציג טלפיים, אומר- טהור אני האוכל? אנא אלי- קידמתי, טהר ליבי למען אוכל שוּר ולא אשפיל מבטי