נשקי את שפתיי כך שלא אחוש דבר ואז אדע כי אינך אוהבת אותי ואני אוהב אותך יותר.