אתה חולה העת ההיא שבה לבקרנו כחילזון משאירה נגיפה בחלפה על פנינו לקית בקיבתך או שמא ליבך משדר אותות מצוקה אך הן חידת סתרים לי משתוקקת אני להגיש לשפתיך תרופת ניחומים אך אתה מפנה עורפך