באדיבות דאלי מטפטפת מברכת שלומות ספרות מחוגי שניות דקות שעות מתמסמסים מתפוררים נמסים בחום שממון חיים נוזל מבין אצבעותי אל ריצפת המדבר מרוצפת גרגרי שעון החול של אלוהים אחד לאחד אחים תאומים עוברים חולפים בסופות משאירים במעופם קמטי זיקנה בפניך.