אם רק תדע להרגיש את האשה שבי אם רק תדע להרגיש אם רק תדע אתן לך להרגיש עד כמה חמה השמש... אתן לך להרגיש כמה נעימה הרוח.... עד כמה רטוב הגשם... עד כמה חזקה התפרצות הלבה.... את כל זה יש לי לל ובכמויות ומבפנים משהוא קורא לי ואומר: "תני לו, הוא ידע לאהוב.. הוא ידע לקבל..." אם רק תדע...