ואני בעלת מוזאון. ואני אוצרת יצירות יקרות מפז. ועודני מחכה לזה שיגיש לי את כרטיס הכניסה ויעמוד וישתאה מול היצירה שנקראת: ליבי ומחשבותי. ויצעק ויבכה ויצחק וירקוד וישיר ויחבק. ויאמר לי: תודה על שהבאת אותי פנימה אל תוך ליבך. אני אוהב אותו. עכשיו בואי והתבונני את בשלי.