רק עץ עירום הקשיב בפיתוחי-עלים אין-ספור. ושוב, בפעם המאה עורב לילות סתוו סופר. אל רוח מצננת עריתו, אל רוח כפור, הוא את עצמו שואל: במה יתכס להתחמם ? בזכר לילותיו, בהם יתכס להתחמם ? רק עץ עירום הקשיב, רק עץ עירום ראה, שאין במה להתכסות. רק עץ עירום הבין, את האמת העירומה, שהיא קרה מכפור.