מציץ לו נר מתוך חלון, הו נר שבת, הו נר קטון, הו נר של אור, אנא אמור: איך זה הנס בנר של אש איך כך הוא שב ומתרחש ? איך זה הנר מאיר דולק, איך זה הנר מאיר דולק, בלי הפוגה, ללא הפסק ? בקור, בכפור, ברוח סערה, נוצץ, קורץ ומהבהב, דולק, בוטח, כה שלו ? נוצץ הנר מן החלון. זה נר שבת. זה נר קטו. וכך אומר, הוא כך לוחש: הן כך הנס בנר של אש הן כך הוא שב ומתרחש. כך זה הנר מאיר דולק... הן נר שבת אני וזה סודי. הן אם ובית יהודי אותי הדליקו, הן זה כוחי. כך זה הנס בנר של אש. הן כך הוא שב ומתרחש. כך זה הנר מאיר דולק... מה זה רואים שם במרומים ! מליון נרות, אורות דולקים. לכל היקום הם מזכירים, כי נר שבת הוא נר תמיד לישראל בין העמים. כך זה הנר מאיר דולק...