בס"ד

   

האהבה היא מעגל מעגל עם פינות האהבה היא נסתר שאותו מנסים לגלות משהו מוחשי שאי אפשר למדוד הרגשה רוחנית שעדיין בגדר סוד אם נפרוץ את המעגל אם רק נוכל נתעלה רוחנית נמלא את החלל צריך להתכונן להתמלא ברצון רצון עז לקבל נפתח חלון ונתפלל חלון אל הלב אפילו אם זה כואב כדי שיוכל לחדור עמוק שיהיה לנו עם מי לחלוק .....