"ובכן, תן פחדך ה' אלוקינו על כל מעשייך, ואימתך על כל מה שבראת. וייראוך כל המעשים וישתחוו לפנייך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. כמה שידענו ה' אלוקינו שהשלטון לפנייך, עז בידך וגבורה בימינך ושמך נורא על כל מה שבראת" (מתוך תפילת עמידה, ר"ה) ובכן, תן פחדך כי אבדה יראתך ממני ורק אהבתי נותרה אך אין בה די על כן, תן פחדך עליי…