מזמין מקום מתכנן, משנה, שוכר רכב, מתכנן שוב, מוצא סידור לילדים, מחליט לקחת אותם גם, נוסע, וחוזר מהחופשה.