שתית יותר מדי קפה, והעוף שרוף. תפסיקי לרוץ, זה לא בריא. ואיך הייתי יודע שזה טוב - עוף שרוף, אם לא הייתי טועם? אני מכור לעוף שרוף, זה לא "מכור" זה כבר טירוף, זה כמו מן צורך של הגוף, להבנות מעוף שרוף. ואנשים, הם די טפשים, מקובעים, ולא גולשים, כי אולי אם מנסים, אז מגלים ומתמכרים. העוף שרוף והוא מוכשר, לא מלידה ! הרב אמר. ועוף מוכשר שגם נשרף, מציב לך זן חדש של רף. זה עוד גילגול, הוא לא חשב, שעוף פשוט מהמושב, יהיה מוכשר וגם שרוף, ולא יפתח גלגול כזבוב. עכשיו העוף הזה אצלי, עכשיו העוף הזה הוא צלי. גם אם אני נראה שדוף, אני עכשיו מעוף שרוף. מאת אבי. (בעלה של... מתוך סיפור חיה של רומא.)