לב שמוצף בדמע

אחרי שנים

מנסה לגעת

בכוכבים

שוב מאוחר בלילה

ללא מילים

באותו הלחן

מזה שנים

אם רק הייתי  יכול לנסות לבדי

לכתוב את השיר שירד לעולם בשבילי

הייתי בורח

מוצא לי ירח

ואולי משם הייתי מבין

או מאמין

שוב מנסה לברוח

למצוא שבילים

שיתנו מנוח

מהחיים

רץ מכוסה בדם

בין החיצים

שעפים בזעם

בלי רחמים

אם רק הייתי לפרח קטן בין עלים

עדין ויפה מסתתר בצניעות בין קוצים

הייתי פורח

לבד מול הרוח

ואז אולי הייתי מבין

או מאמין

לב שמוצף בדמע

שלעולם לא יידע מרגוע

לא יבין מדוע

וכל ימיו

ידמע תמיד

אם רק הייתי יכול לנסות להסביר

בכמה מילים ואם לא אז אולי בשירים

הייתי אומר לך

איך כשאין כבר כוח

אנשים טובים אותי מלמדים

להאמין